ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Αλλαγές αναμένονται στη μορφή του επιδόματος ανεργίας, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιταγή εισόδου για την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα του Υπουργείου Εργασίας που ως στόχο έχει την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αναπληρώτρια υπουργός, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, εξηγεί πως για να ενταχθεί μία επιχείρηση σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει: α) να είναι μικρή (1-10 εργαζομένους) ή ατομική επιχείρηση, η οποία να μην έχει απολύσει εργαζομένους το προηγούμενο τρίμηνο, β) να μην κάνει απόλυση τους επόμενους 12 μήνες και γ) να διατηρήσει τον εργαζόμενο καλύπτοντας όλο το κόστος του (μισθολογικό + ασφαλιστικές εισφορές) για επιπλέον τρεις μήνες από τη λήξη του προγράμματος. Το ποσό της επιχορήγησης της επιχείρησης, θα είναι 14 ευρώ ημερησίως για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών μηνιαίως.

H ίδια δήλωσε ότι πιλοτικά θα δοθεί σε 10.000 ανέργους η επιλογή είτε να παίρνουν το επίδομα ανεργίας, είτε να το χρησιμοποιήσουν σαν «επιταγή» πρόσληψης. Για παράδειγμα, για επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ άνεργο με επίδομα ανεργίας 360 ευρώ που θα προσληφθεί σε θέση πλήρους απασχόλησης με μισθό 586 ευρώ, ο εργοδότης θα καταβάλλει κάθε μήνα 226 ευρώ συν τις αναλογούσες στο ποσό αυτό εισφορές.

Τέλος, η κ. Αντωνοπούλου ανέφερε πως θα εφαρμοστεί ακόμη μια δράση για 10.000 ανέργους άνω των 50 ετών όπου θα επιδοτείται το 50% του μισθολογικού κόστους, με μοναδικό στόχο την τόνωση της αγοράς εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης.

Comments are closed.