Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Απρίλιος 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

 

Το κέντρο Δια βίου Μάθησης 1 “Σταθμός Γνώσης” διεξάγει σεμινάρια προετοιμασίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι εξεταστικό κέντρο για τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ECDL και ICT EUROPE. Το κέντρο δημιουργεί ταχύρρυθμα τμήματα για Η/Υ με έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα. Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα ενηλίκων με ευέλικτα ωράρια. Το σύστημα μας εγγυάται την σίγουρη επιτυχία του σπουδαστή στο συγκεκριμένο πτυχίο του ECDL & ICT EUROPE.

To Βασικό επίπεδο εκπαίδευσης πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να εκπαιδευτείτε  στο βασικό επίπεδο πρέπει να ολοκληρώσετε τις  παρακάτω 7  θεματικές ενότητες:

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
2. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
3. Επεξεργασία Κειμένου
4. Υπολογιστικά Φύλλα
5. Βάσεις Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις
7. Πληροφορίες & Επικοινωνίες

θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Πατήστε εδώ.

Comments are closed.