Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ Ο,24% ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

oaed_2

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ είναι ένα πρόγραμμα που αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επιμορφώσουν τους υπαλλήλους τους. Σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προγραμματιστούν σεμινάρια σε διάφορα αντικείμενα (ξένων γλωσσών ,Πληροφορικής,  πωλήσεων κ.α.) στο κέντρο Δια βίου μάθησης 2 “ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ” στα Πετράλωνα (έναντι ΗΣΑΠ).

1. Πως λειτουργεί το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ;
Κάθε χρόνο ο Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιεί  το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να εισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24%.

2. Πιο είναι το ποσό που δικαιούται κάθε επιχείρηση από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και πως υπολογίζεται;
Οι επιχειρήσεις δικαιούνται κάθε έτος το άθροισμα του ποσού της εισφοράς 0,24% που καταβάλλουν για το τρέχον έτος, πλέον του ποσού της εισφοράς 0,24% του προηγούμενου έτους που δεν έχουν εισπράξει. Αναλυτικά , υπολογίζουμε τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων μιας επιχείρησης για τους οποίους η εταιρία πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ, για όλο το τρέχον έτος δηλαδή και τους 14 μήνες. Στη συνέχεια το  ποσό που προκύπτει το πολλαπλασιάζουμε με το 0,24%. Το τελικό ποσό είναι και το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία στις αρχές του επόμενου έτους. Τέλος , εάν μια εταιρία δεν χρησιμοποιήσει το ποσό του προηγούμενου έτους δικαιούται να το μεταφέρει μόνο στο τρέχον έτος (έως 20 Δεκεμβρίου).

3. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν έχω χρησιμοποιήσει τα χρήματα του περυσινού έτους από το  ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ; Ποια προγράμματα εντάσσονται στο ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ;
Στην περίπτωση αυτή μπορείτε τώρα να τα χρησιμοποιήσετε προσθέτοντας το φετινό υπόλοιπο που σας αναλογεί με το περσινό. Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% μπορούν να ενταχθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (Ενδοεπιχειρησιακά και  Διεπιχειρησιακά), Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Για να δείτε τους όρους του προγράμματος κάνετε κλικ εδώ.

Είστε επιχείρηση και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα; κάνετε κλικ εδώ.

Comments are closed.