Νέο πρόγραμμα voucher 29-64 ετών

Αν είσαι άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

Η ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 ανέργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

      Από τους ωφελούμενους (ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ):

 • 1768 θα είναι απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας, ΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • 2653 θα είναι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα έως δευτεροβάθμια.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
 1. Να έχουν απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) / Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου / ισότιμου τίτλου σπουδών.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1953 μέχρι και 31/12/1987.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. , ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ΤΕΙ»:
 1. Να έχουν απολυτήριο ΙΕΚ ή πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1953 μέχρι και 31/12/1987.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΡΑΣΗ

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 500 ωρών η οποία δε θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων από εξειδικευμένα στελέχη, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2600€.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  

 • Εμπόριο
 • Logistics
 • Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα
 • Τουρισμός
 • Τ.Π.Ε.
 • Περιβάλλον-διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Τρόφιμα-Ποτά
 • Ενέργεια
 • Αγροτικός Τομέας
 • Βιομηχανία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 • Ηλικία Υποψηφίου.
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.
 • Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια.

 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία  επιδοτούμενης εργασίας για ιδιωτικές επιχειρήσεις  καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 περίπου μήνες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους.

Συνεπώς αν είσαι άνεργος μην χάνεις χρόνο και συμπλήρωσε άμεσα την αίτηση συμμετοχής σου! Το κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης” στα Πετράλωνα είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς για να κατοχυρώσεις το επιδοτούμενο πρόγραμμα μόλις αυτό ανακοινωθεί !

Αν είσαι άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

Αν είσαι επιχείρηση και θέλεις επιδοτούμενο προσωπικό πάτησε εδώ.

Comments are closed.