ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ SPRIDER & ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15-29 ΕΤΩΝ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά τους πρώην εργαζομένους της εταιρίας Sprider Stores (761 απολυμένους) καθώς και νέους εκτός απασχόλησης (550 άτομα). Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες, να ανακοινωθούν οι επιτυχόντες της δράσης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να απασχολήσει:
1) 761 πρώην εργαζόμενοι Sprider Stores A.E.

  • 703 άτομα που έχουν απολυθεί κατά το διάστημα από 17/11/2013 έως 17/03/2014
  • 58 άτομα που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών (17/11/2013 έως 17/03/2014) και μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

2) 550 NEETs

(NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών -γεννηθέντες από 1/1/1987 μέχρι και 31/12/2001- εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι).

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται Επαγγελματική Συμβουλευτική με 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης και επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 ευρώ μεικτά.

Κατάρτιση: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα 1.800 ευρώ.

Επιδότηση κινητικότητας: Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος

Επιχειρηματικότητα: Στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα κατά το στάδιο Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική, θα διερευνηθεί η πρόθεση και οι δυνατότητα ορισμένων εκ των ωφελούμενων του προγράμματος να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση ή κοινωνική επιχείρηση (ατομικά ή/και συνεταιρικά).
Στους ωφελούμενους στους οποίους θα διαγνωστεί κατά το στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής η πρόθεση και η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Αυτή αφορά τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (business plan) της νέας επιχείρησης από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους και επιχειρηματική καθοδήγηση (coaching). Ο ωφελούμενος στην συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (Υπ. Εργασίας) για να λάβει επιδότηση για τη δημιουργία της νέας επιχείρησης έως 15.000€ ανά ωφελούμενο.

Εκδήλωσε ενδιαφέρον Τώρα!

 

Comments are closed.