Νέο voucher πρώην εργαζομένων της Nutriart και ανέργων ηλικίας 15-29 ετών

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 485 ΘΕΣΕΩΝ.

Αν είσαι επιτυχών στο voucher κάνε την αίτηση σου εδώ!

Aφορά Ωφελούμενους:
Οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart» καθώς και οι νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου και από τα αποτελέσματα αυτής (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) προέκυψε η εγγραφή τους στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της παρούσας. Το έργο θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Το κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης” στα Πετράλωνα είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων.

Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος  έως τις 20 Απριλίου 2016.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50€) ανά ώρα κατάρτισης (μικτό ποσό), συνολικά δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00€), το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Ενέργειας από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωσή του και σύμφωνα με τους όρους της προκύρηξης.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών το καθένα, αφορούν στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
1. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (με έμφαση: ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ- ΜΠΑΡΜΑΝ- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTIC MANAGEMENT
7. ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
13. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
16. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
17. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ
18. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
19. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
20. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
22. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
23. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24. ΚΟΜΜΩΤΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
25. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
26. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΤΙΤΗ

Παραλαβή Κωδικού ΚΑΥΑΣ
Κάθε ωφελούμενος που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων οφείλει να υπογράψει συμφωνητικό με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι και οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων προκειμένου να συμμετέχουν στην Ενέργεια της κατάρτισης και να παραλάβει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως για την παραλαβή του Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), από τις 18 Δεκεμβρίου 2015 έως και τις 05 Ιανουαρίου 2016, στις δομές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης
Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να εγγραφεί σε πάροχο κατάρτισης και ως εκ τούτου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης του εντός έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσωπικών κωδικών Αριθμών Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ήτοι έως τις 16 Ιανουαρίου 2016.

Αν είσαι επιτυχών στο voucher κάνε την αίτηση σου εδώ!

Comments are closed.