Επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους

1. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος Νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος», που στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 3.298 εργαζόμενοι φορτοεκφορτωτές ηλικίας 18 έως 60 ετών.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Πατήστε εδώ.