Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

(VOUCHER )

 

epitagi voucher 2014Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος).

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω επιταγής εισόδου ( voucher) στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα στους άνεργους για το αρχικό Voucher του 2013

Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Το κέντρο Δια βίου μάθησης 1 “ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ” στα πετράλωνα (έναντι ΗΣΑΠ) αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης για άνεργους (voucher).

Είσαι άνεργος και θέλεις να συμμετέχεις στο αναμενόμενο πρόγραμμα voucher 2014; Πάτησε εδώ.