Προκηρύχθηκε νέο προγράμμα voucher ανέργων ηλικίας18-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ:
“Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Αν είσαι άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό προχωράει στην υλοποίηση της πρώτης ενέργειας του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων:

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ.
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΡΑΣΗ

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης.
 •  Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 •  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων και
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.410€ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ,
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.240€ για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η μέγιστη προβλεπόμενη βαθμολογία είναι από 50 μόρια (για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)  έως 70 μόρια (για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Ετήσιο συνολικό εισόδημα  ατομικό ή οικογενειακό για το οικονομικό έτος 2014.
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο (μόνο για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγείτο ο υποψήφιος ο οποίος είχε υποβάλλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του!

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων

Άμεσα μετά το τέλος της δημοσίευσης της πρόσκλησης για δημόσια  διαβούλευση δηλαδή   την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 και ώρα 23.59μ.μ. στο σχετικό σύνδεσμο http://195.167.92.159:8443/voucher18/ΔημοσιαΔιαβουλευση.aspx

 Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα  προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία  επιδοτούμενης εργασίας για ιδιωτικές επιχειρήσεις  καθώς αποκτούν εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 6 περίπου μήνες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης, ενώ θα επιδοτηθούν στη συνέχεια σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους καταρτιζόμενους μετά τη λήξη της πρακτικής τους.

Συνεπώς αν είσαι άνεργος μην χάνεις χρόνο και συμπλήρωσε άμεσα την αίτηση συμμετοχής σου! Το κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης” στα Πετράλωνα είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς για να κατοχυρώσεις το επιδοτούμενο πρόγραμμα μόλις αυτό ανακοινωθεί !

Αν είσαι άνεργος κάνε την αίτηση σου εδώ.

Αν είσαι επιχείρηση και θέλεις να κάνεις αίτηση για επιδοτούμενο προσωπικό πάτησε εδώ.

Comments are closed.