Αίτηση ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις

Επωνυμία Επιχείρησης*

Δραστηριότητα Επιχείρησης*

Διεύθυνση Έδρας* (Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ)

ΑΦΜ*

Αριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης*

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας*

Τηλέφωνο*

Το email σας*

Επιλέξτε την κατηγορία προγράμματος που σας ενδιαφέρει*:

 Προγράμματα Voucher 2016 Προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας Σεμινάρια ΛΑΕΚ 0,24%

Αποδοχή Όρων

captcha

Αποδέχομαι την παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών και εταιρικών μου στοιχείων, τη διαχείριση τους και τη διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η συμπλήρωση και η αποστολή της παρούσας φόρμας ενδιαφέροντος στο Κ.Δ.Μ.2 «Σταθμός γνώσης» δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας. Με την υποβολή της αίτησης θα σας σταλεί ενημερωτικό email ότι την παραλάβαμε. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για την κατηγορία προγράμματος που σας ενδιαφέρει.