Αίτηση ενδιαφέροντος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Είστε επιχείρηση και ψάχνετε επιδοτούμενο προσωπικό; Σας ενδιαφέρουν τα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας με voucher; Θέλετε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας; Τότε συμπληρώστε την “αίτηση ενδιαφέροντος”  και θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που θέλετε!
Πατήστε εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ

Είστε άνεργος και θέλετε ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης voucher; Σας ενδιαφέρει να εκπαιδευτείτε σε σεμινάρια; Είστε ήδη επιδοτούμενος με πρόγραμμα κατάρτισης και θέλετε να συνεργαστείτε με το κέντρο μας; Τότε συμπληρώστε την “αίτηση ενδιαφέροντος”  και θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που θέλετε!
Πατήστε εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Είστε εργαζόμενος και θέλετε ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης voucher; Σας ενδιαφέρει να εκπαιδευτείτε σε σεμινάρια; Είστε ήδη επιδοτούμενος με πρόγραμμα κατάρτισης και θέλετε να συνεργαστείτε με το κέντρο μας; Τότε συμπληρώστε την “αίτηση ενδιαφέροντος”  και θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που θέλετε!
Πατήστε εδώ.